30. des. 2008

TABU

Ord som er tabu (og straffen er hard!!!!!) fram til mandag den 5. januar/ evt søndag 4. januar (ingen unntak) :
- naturfag prøve.
- skulestart


Eg har hatt ei fin helg i snøen, på fjellet, på ski!
Hata du ikkje bare dei som suser forbi deg i bakken, og regner med at du passer deg, sjøl om det kommer bakfra? Eg og.
love gurthi.

Ingen kommentarer: