3. juni 2009

Bassan


En gang møtte eg en gutt som var så fin at eg skreiv 'vil du vite hvor nydelig du er? nydelig som vær når det er nydelig vær' (Karpe Diem - Show) på en plass eg var sikker på at han aldri kom til å se det.
No har eg møtt en gutt som er så nydelig at eg kan sei det til han.
Din luring.


love gurthi

Ingen kommentarer: